బిడ్డ సంరక్షణ

నా బేబీ 2 ఇయర్స్ 7 మంత్స్ తాను ఏ ఫుడ్ కూడా తిన్నాదు healthy ఫుడ్ పెట్టిన వద్దు అని తిన్నదు . తనకు ఆ ఫుడ్ పెట్టాలి

1 to 3 years

Created by Shaik Aneesha
Updated on Jan 22, 2019

Healthy ఫుడ్ చెప్పండి ప్లీస్

  • Comment
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

More Similar Talks

+ Start a Talk
Tools

Trying to conceive? Track your most fertile days here!

Ovulation Calculator

Are you pregnant? Track your pregnancy weeks here!

Duedate Calculator
Top బిడ్డ సంరక్షణ Blogs
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}