బిడ్డ సంరక్షణ

నేను ప్రెగ్నెన్సీ 4 వ నేల మినరల్ వాటర్ తగవచ్చా

Pregnancy

Created by
Updated on Nov 17, 2020

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Nov 18, 2020

Hi Banothu pavani ! Hope you are doing well.

  • Reply
  • Report

| Nov 18, 2020

Hi Banothu Pavani. అవును. మీరు మినరల్ వాటర్ తాగవచ్చు.

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP

Top బిడ్డ సంరక్షణ Blogs

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}