బిడ్డ సంరక్షణ

నేను 3 నేల నాకు వైట్ డీఛార్జ్ మీడియం గా వస్తుంది

Pregnancy

Created by
Updated on Nov 17, 2020

  • 4
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Nov 17, 2020

Hi Banothu pavani ! Hope you are doing well.

  • Reply
  • Report

| Nov 17, 2020

Hi Banothu Pavani. గర్భధారణలో దాదాపు అన్ని మహిళలకు యోని ఉత్సర్గం ఎక్కువ. ఇది చాలా సాధారణం మరియు కొన్ని కారణాల వల్ల జరుగుతుంది. ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

  • Reply
  • Report

| Nov 17, 2020

  • Reply
  • Report

| Nov 17, 2020

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}