బిడ్డ సంరక్షణ

నా బేబీ 2 ఇయర్స్ 7 మంత్స్ తాను ఏ ఫుడ్ కూడా తిన్నాదు healthy ఫుడ్ పెట్టిన వద్దు అని తిన్నదు . తనకు ఆ ఫుడ్ పెట్టాలి

1 to 3 years

Created by
Updated on Jan 22, 2019

Healthy ఫుడ్ చెప్పండి ప్లీస్

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Jul 11, 2019

మా బాబుకి 12 నెలలు వీరికి ఏ ఫుడ్డు పెట్టిన తినలేదు న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ పెట్టిన తినడు ఏ ఫుడ్ పెడితే తింటాడు ప్లీజ్ వాడు తినడానికి ఏదో ఒకటి చెప్పండి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఏదో ఒకటి చెప్పండి

  • Reply
  • Report

| Oct 16, 2020

Ma baby 3 year 3 months undi.. Andaru me baby sannaga undi antunaru.. I feel very bad... So pls tell me baby weight gain avvali ante yem cheyyali

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}