అభిరుచులు

మా బాబు 1 ఇయర్ హెల్త్ ఫుడ్ చెప్పండి

1 to 3 years

Created by
Updated on Aug 23, 2022

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Aug 23, 2022

SUbhashini hope you are doing good.

  • Reply
  • Report

| Aug 23, 2022

SUbhashini garu meru me babu ki dry fruits,eggs ,non veg ,protein rich food ivadaiki try cheyandi,meru e food pettina andulo koncham home made ghee add chesi ivvadaiki try cheyandi. meru e blog chudandi meku help avtundi Blogs- https://www.parentune.com/parent-blog/healthy-baby-food-recipe-ideas-for-8-12-months-infants/670

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}