குழத்தை நலம்

3. மாதம்

0 to 1 years

Created by
Updated on Jan 02, 2020

பால் டப்பா எப்போது போடவோண்டும்

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Jan 02, 2020

வணக்கம். உங்கள் கேள்வி புரியவில்லை

  • Reply | 1 Reply
  • Report

| Jan 03, 2020

Suganya நீங்கள் கேப்பது எப்போதில் இருந்து பால் டப்பாவில் குடுக்கலாம் என்ற??அப்டி என்றல் நீந்கள் கொடுப்பது தான் சிறந்தது. உங்களுக்கு எதாவது பிரச்னை இருந்தால் உங்கள் பால் எடுத்து பாட்டளில் குடுப்பது நல்லது.

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}