Food and Nutrition

balala kay kay khayla dyave

0 to 1 years

Created by
Updated on Jul 15, 2022

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Jul 15, 2022

punam तुमच्या बाळाचे नेमके वय किती आहे? तुमचे बाळ आईच्या दुधात आहे की फॉर्म्युला दूध घेत आहे? आपण त्याला अर्ध-घन ओळखले आहे का? जर होय तर तुम्ही सर्व काय ओळखले आहे?

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk

Top Food and Nutrition Blogs

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}