உடல்நலம் மற்றும் ஆரோக்கியம்

ConstiPation

0 to 1 years

Created by
Updated on Apr 30, 2019

பாப்பாக்கு 10 மாதம் ஆகிறது. 2 அல்லது 3 நாளைக்கு ஒரு முறை மலம் கழிக்கிறாள் ஏன்.

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Jun 17, 2019

என் பையனுக்கு 10 மாதம் ஆகிறது... பன்னீர் கொடுக்கலாமா.. சாப்பாடு கூட எப்படி கொடுக்கணும்

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}