బిడ్డ సంరక్షణ

Hai డాక్టర్ మా పాప ఏదయినా ఫుడ్ తినేటప్పుడు అలాగే పాలులేదా తిన్న తర్వాత మోషన్ కి వెళ్తుంది ఆలా వెళ్తే ఇంకా తిన్న ఫుడ్ బాడీ కి సరిపోతుందా దాని వాళ్ళ కూడా పిల్లలు బరువు పెరగకుండా ఉంటుందా?.

0 to 1 years

Created by
Updated on Jul 27, 2022

  • 3
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Jul 27, 2022

Hi Goutami garu ,me papa ki brest feed or formula milk?? Blogs- https://www.parentune.com/parent-blog/your-babys-poop-and-pee-10-things-to-know/2599

  • Reply
  • Report

| Jul 27, 2022

Hi Goutami garu పిల్లలకు బియ్యం ,గోధుమ రవ్వ , సగ్గు బియ్యం ,మొలకెత్తిన రాగులతో చేసిన పిండి వంటి తృణ ధాన్యాలను ఎక్కువగా ఇవ్వాలి. వీటిని పాయసం లేదా ఫిర్నీ రూపంలో శిశువులకు ఇవ్వండి.

  • Reply
  • Report

| Jul 27, 2022

Gowthami బల్లలు వదులుగా లేదా నీరుగా లేనంత వరకు, చింతించాల్సిన పనిలేదు. ఫీడ్‌ల మధ్య తల్లిపాలు తీసుకోవడం కొనసాగించండి, భోజనం మధ్య నీటిని కూడా అందించండి మరియు శిశువు ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు కాదు.

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}