பெற்றோர்

hai friends....

0 to 1 years

Created by
Updated on Aug 13, 2019

சுக பிரசவம் பற்றி

  • 3
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Aug 13, 2019

சுக பிரசவம் ஆகி 75 நாட்கள் ஆகிறது... பிரசவத்தின் போது பிறப்புறுப்பு பெரிதாகி விட்டது... தையல் போட்டுக்கொள்ளவில்லை... மீண்டும் சிரியதாக்க என்ன செய்வது?

  • Reply
  • Report

| Sep 05, 2019

hai

  • Reply
  • Report

| Sep 05, 2019

hai all.... 9 மாத குழந்தை உணவு அட்டவணை வேண்டும்

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk

Top பெற்றோர் Blogs

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}