குழத்தை நலம்

hi medam en baby ku 10month akuthu ava oru naliku 3 time motion போற கொஞ்சமா tha போற chatti la otnamari tha motion iruka athuku enna panna sari akum soluga

0 to 1 years

Created by
Updated on Aug 10, 2020

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Aug 10, 2020

Hi @ Tamil! How are you?

  • Reply | 1 Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP

Top குழத்தை நலம் Blogs

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}