బిడ్డ సంరక్షణ

maa papa ku month s వ్యాక్సిన్ veincham 20 days avuthundi vesina chota gadda kattindi em cheyali

0 to 1 years

Created by
Updated on Jun 27, 2022

  • 3
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Jun 27, 2022

Hello Sangeetha hope you are doing good.

  • Reply
  • Report

| Jun 27, 2022

Hi Sangeetha ! అది ఏ వ్యాక్సిన్? ఇది కేవలం ఒక ముద్ద లేదా చీము లేదా ఇంజెక్షన్ సైట్ నుండి రక్తం కూడా కారుతుందా? అది కూడా బాధాకరంగా ఉందా?

  • Reply | 1 Reply
  • Report

| Jun 27, 2022

@nandhii and @ch manu ముద్దకు చికిత్స చేయడానికి మీరు ఏమి చేయవచ్చు?

  • Reply | 2 Replies
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP

Top బిడ్డ సంరక్షణ Blogs

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}