ఆరోగ్యం మరియు వెల్నెస్

naku hypothyroid undedhi 3 months back normal ga ga vachindhi ipudu 2 వ నెల కోవిడ్ వల్లా డాక్టర్ ని సంప్రదించండి avalekunnanu కాని లక్షణం లేదు. అధిన సూచనలు కావలి

Pregnancy

Created by
Updated on Apr 21, 2020

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Apr 21, 2020

Hi Aswini , meeru mi doctor tho phone చేసి మాట్లాడవచ్చు అప్పుడు మీకు కరెక్ట్ treatment estharu. Nee gynocologist phone తీసుకొని మాట్లాడండి.

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP

Top ఆరోగ్యం మరియు వెల్నెస్ Blogs

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}