கர்ப்பம்

Scon

Pregnancy

Created by
Updated on Feb 02, 2020

எனக்கு Last periods date 10. 11. 19 .54 scen la துடிப்பு வரவில்லை என்றார்கள். பின்பு 61 Days துடிப்பு உள்ளது என்றார்கள். 3Month scon இன்று செய்தார்கள். அப்போது 10Weeks 6days வளர்ச்சி உள்ளது என்றார்கள். Date 20 அன்று மீண்டும் Scon செய்ய செல்கிறார்கள். எதாவது பிரச்சனை யா

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Feb 02, 2020

வணக்கம் Muthu கார்பா காலத்தில் டாக்டர் கூறுவது போல் சேரி ஆன நேரத்தில் போவது நல்லது. டாக்டர் கு தான் சேரி ஆக தெரியும் ஸ்கேன் இல் பாத்து. பயப்படவேண்டாம் ஸ்கேன் பாத்து விட்டு டாக்டர் கூறுவது போல் செயுங்கள். சத்து நிறைந்த உணவுகள் உலகோலாவும். டாக்டர் குடுத்த மருந்து மாத்திரைகள் சேரி ஆக எடுத்து கொள்ளவும். இது குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு உதவும்

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}