பெற்றோர்

இரண்டு வயது இருக்கும் குழந்தைக்கு பால் பாட்டிலில் பால் தரலாமா. இதனால் காதில் பிரச்சனைகள் வருமா

0 to 1 years

Created by
Updated on Jun 24, 2022

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Jun 24, 2022

Divya hope you are doing well!

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}