உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து

உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து

11 to 16 years

Created by
Updated on May 23, 2019

உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| May 25, 2021

hi Leela, உங்க கேள்வி என்ன என்று சொல்லுங்க. குழந்தையின் வயதையும் சொல்லுங்க

  • Reply
  • Report

| Feb 09, 2022

வணக்கம் லீலாவதி, உங்களின் கேள்விகளை முழுமையாக விளக்கி கூறினால், பதில் தர ஏதுவாக இருக்கும் எவருக்கும் . லீலாவதி

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}