குழத்தை நலம்

எனக்கு குழந்தை பிறந்து 17 நாட்கள் ஆகின்றது அடிக்கடி பால் வெளிய எடுக்குற இதற்கு என்ன தீர்வு

0 to 1 years

Created by
Updated on Jul 17, 2021

  • 3
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Jul 17, 2021

Hi Anuja ! How are you?

  • Reply | 1 Reply
  • Report

| Jul 17, 2021

Hi Anuja ! பால் குடித்ததும் மேல போட்டு ஏப்பம் எடுக்க வைங்க. நிறைய பால் குடித்தாலும் வெளியே எடுப்பார்கள்.

  • Reply | 1 Reply
  • Report

| Aug 02, 2021

தாய்ப்பால் பற்றிய அனைத்து சந்தேகங்களையும் கேளுங்கள் https://www.parentune.com/live-session/what-foods-and-nutrients-are-needed-to-increase-breastfeeding/435

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}