குழத்தை நலம்

எனது குழந்தை பிறக்கும் போது 2. 5 கி இருந்தான். தற்போது 6மாதம் நிறைவடைகிறது 7 கி தான் இருக்கிறான் எடை சரியாக உள்ளதா. என்ன உணவு கொடுக்கலாம்

0 to 1 years

Created by
Updated on Aug 28, 2022

  • 4
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Aug 28, 2022

Priya சரியான அளவில் தான் குழந்தை உள்ளது. குழந்தைக்கு ஆறு மாதங்கள் கடந்து விட்டது என்றால் தாய் ப்பாலுடன் சேர்த்து மற்ற உணவுகளையும் அறிமுக படுத்தலாம்.

  • Reply
  • Report

| Aug 28, 2022

Priya இந்த பதிவில் 1. மாதத்திலிருந்து 1 வயது வரையிலான குழந்தைகளின் எடை மற்றும், அவர்கவுக்கான ஆரோக்கிய உணவு முறை பற்றியும் விளக்கம் தரப்படுள்ளது. Hey! I find this parent blog really interesting. I suggest you have a look too: 0-1 வயது குழந்தைகளின் எடை அதிகரிக்க - மாத வாரியாக டிப்ஸ் https://www.parentune.com/parent-blog/0-1-வயது-குழந்தைகளின்-எடை-அதிகரிக்க-மாத-வாரியாக-டிப்ஸ்/5501?ptref=sa0l0026n98048t

  • Reply
  • Report

| Aug 28, 2022

Meena Deena , Priya விற்கு உங்களுக்கு தெரிந்த சில பயனுள்ள குறிப்புகள் தர முடியுமா, உங்களின் அனுபவத்திலிருந்து?

  • Reply
  • Report

| Aug 28, 2022

Priya சரியான முறையில் தான் உங்கள் குழந்தை உள்ளது... ஆறு மாத முடிவில் இருந்து உங்கள் தாய்ப்பால் உடன் சில காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் அறிமுகம் செய்யலாம்... நன்றாக வேகவைத்து தரலாம்

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}