குழத்தை நலம்

என் குழந்தை ku நெஞ்சில் சளி இருக்க மாதிரி தோணுது அது எப்படி கண்டு பிடிக்க எப்படி சரி செய்வது

0 to 1 years

Created by
Updated on Nov 17, 2021

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Nov 17, 2021

Subathra Venkat ! How are you doing?

  • Reply
  • Report

| Nov 17, 2021

Hi Subathra Venkat ! Baby ku Ena age aaguthu?

  • Reply | 1 Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}