குழத்தை நலம்

என் குழந்தை கண்ணில் அவள் விளையாடும் போது விளையாட்டு பொருள் அடிபட்டது ஏதும் பிரசினையா என்று டாக்டரிடம் கொண்டு போய் காட்டினோம் ஒரு பிரசினையும் இல்லை என்றார் ஆனால் என் குழந்தையின் கண்ணில் ஏதோ இருப்பது போல இருக்கிறது என்ன செய்வது

0 to 1 years

Created by
Updated on Jun 03, 2022

  • 3
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Jun 03, 2022

Hello !

  • Reply
  • Report

| Jun 03, 2022

சசிரேக்கா குழந்தைக்கு அடி பட்ட இடத்தில் இருந்து கண்ணீர் எதுவும் வருகிறதா தொடர்ந்து? அதனை கொஞ்சம் தெளிவு படுத்தவும்.

  • Reply | 3 Replies
  • Report

| Jun 03, 2022

சசிரேக்கா குழந்தை கண்களை அடிக்கடி கசக்கிக் கொண்டிருந்தாலோ அல்லது கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்தாலோ உடனடியாக மருத்துவரை அணுகவும். தாமதிக்க வேண்டாம்.

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}