குழத்தை நலம்

என் குழந்தை பால் kudikura எனக்கு மார்பு சுருக்கமாக இருக்குமா நான் என்ன செய்வது

0 to 1 years

Created by
Updated on Oct 27, 2021

  • 3
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Oct 27, 2021

Hope you are doing well Subathra Venkat!

  • Reply
  • Report

| Oct 27, 2021

Hi Subathra Venkat ! Nenga Ena solringanu puriyala sister. Baby ku thaevayana milk illanu solringala? Baby kudika kashta padurangala?

  • Reply | 1 Reply
  • Report

| Oct 27, 2021

Baby ku evlo thaevayo avlo milk surakkum. Feed pannitae irunga. Feed panna Panna tan milk surakurathu athigama aagum. Size surungunallum milk pothumanathu irukum Subathra Venkat

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}