குழத்தை நலம்

என் குழந்தை பால் குடித்த உடன் கக்கி விடுகிறாள்.. மற்றும் எளிதில் ஜுரனம் ஆகவில்லை.. என்ன செய்வது?

0 to 1 years

Created by
Updated on Aug 25, 2022

  • 3
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Aug 25, 2022

supreetha hope you are doing good

  • Reply
  • Report

| Aug 25, 2022

supreetha குழந்தை எப்போதிலிருந்து இப்படி வாந்தி பண்ணுகிறது?

  • Reply | 1 Reply
  • Report

| Aug 25, 2022

Ethana months aaguthu unga baby ku??

  • Reply | 2 Replies
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}