குழத்தை நலம்

என் குழந்தைக்கு ஒரு மாசம் ஆகுது குழந்தை வாமிட் பண்ணிட்டே இருக்கிறான்

0 to 1 years

Created by
Updated on Aug 18, 2022

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Aug 18, 2022

Meena Murugesan hope you and your baby are doing good

  • Reply
  • Report

| Aug 18, 2022

Meena Murugesan உங்க குழந்தை தாய்ப்பாலில் தான் உள்ளதா அல்லது வெளிப்பாலும் தருகிறீர்களா?

  • Reply | 1 Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}