உடல்நலம் மற்றும் ஆரோக்கியம்

கர்ப்ப காலத்தில் நகச்சுத்தி வந்து விட்டதே. என்ன. மாதிரியான சிகிச்சை மேற்கொள்வது.

Pregnancy

Created by
Updated on May 04, 2022

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| May 04, 2022

Sanjana good morning. நகசுத்திக்கு, எலுமிச்சை பழத்த தினில் ஒரு துளை போட்டு விரலினை அதில் நுழைத்து ஒரு துணியால் கட்டி வைக்கலாம். அல்லது சூடு சோற்றிணை ஒரு கைப்பிடி எடுத்து பாதிக்கப்பட்ட விரலில் வைத்து கட்டுப் போடலாம். அதிகமாக பாதிப்பு இருந்தால் மருத்துவரை அணுகவும்.

  • Reply | 1 Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}