கர்ப்பம்

கர்ப்ப காலத்தில் பாகற்காய் சாப்பிடலாமா

Pregnancy

Created by
Updated on Apr 30, 2022

  • 3
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Apr 30, 2022

Hope you are doing well!

  • Reply
  • Report

| Apr 30, 2022

Hello Sanjana

  • Reply
  • Report

| Apr 30, 2022

Hello Sanjana சாப்பிடலாம் மா, சஞ்சனா, அதிகம் காரம் மற்றும் எண்ணெய் அதிகம் இல்லாமல் பார்த்து சமைத்து சாப்பிடவும்.

  • Reply | 1 Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}