கர்ப்பம்

கர்ப்பம்

Pregnancy

Created by
Updated on Mar 05, 2020

எனக்கு 15 வாரங்கள் முடிந்து விட்டது. நாங்கள் ஒரு முறை உடலுறவில் ஈடுபட்டன். இதனால் பிரச்சனையாகுமா .பயமாக உள்ளது

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Mar 05, 2020

Hi Muthu, if you do not have any complications then it is okay but I would suggest you to have discussion with your gynec once.

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}