கர்ப்பம்

கர்ப்பம்

Pregnancy

Created by
Updated on May 26, 2020

நான் 28வது வாரத்தில் உள்ளேன். எனது மார்பு பகுதியில் இருந்து பால் லேசாக வெளியேறுகிறது. இதனால் பாதிப்பு எதாவது உண்டாகுமா?

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| May 26, 2020

Hi Muthu!

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}