குழத்தை நலம்

குளிர்கால பராமரிப்பு - சரும வறட்சியை இயற்கையாக தடுக்க

3 to 7 years

Created by
Updated on Nov 19, 2018

குளிர் காலத்தில் குழந்தைகளோட சருமம் எளிதாக வறட்சி அடைகிறது. இயற்கையான முறையில் வறட்சியை எப்படி சரி செய்யலாம்

  • 4
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Jan 11, 2019

tips need

  • Reply
  • Report

| Jan 14, 2019

தோல் வறட்சி மருந்து

  • Reply
  • Report

| Jan 29, 2019

apply coconut oil

  • Reply
  • Report
  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}