பெற்றோர்

மேடம் என் ன சாப்பிட லாம் என் ஒரு அட்டவணை சொல்லுங்கள் மேடம்

0 to 1 years

Created by
Updated on May 15, 2022

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| May 15, 2022

Jansi how is your baby doing now!

  • Reply | 2 Replies
  • Report

| May 15, 2022

Jansi குழந்தைக்குதானே, உங்களோட கடந்த கேள்வியில் தந்த பதிவில் அட்டவணை உள்ளது. அதன்படி தொடரவும்.

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}