குழத்தை நலம்

வணக்கம் எனது குழந்தைக்கு 4 மாதம் ஆகின்றது. அவன் இரண்டு கைகளின் விரல்களையும் சூப்புகின்றான். ஆலோசனைகள் கூறுங்கள்.

0 to 1 years

Created by
Updated on Apr 13, 2020

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Apr 13, 2020

Hi

  • Reply
  • Report

| Apr 13, 2020

Hi Dhivya , நீங்கள் குழந்தைக்கு ஹேன்ட் மிட்டென்ஸ் அணியவும். அவ்வாறு செய்தால் குழந்தை விரல் வாயில் வெப்பத்தை தடுக்கலாம். நீங்கள் குழந்தையின் விரலை வாயில் வைக்கும் பொழுது பண்ணகுடது என்று கூறுங்கள் மேலும் விரலை எடுக்கவும். குழந்தைக்கு பல் வருகிறதா செக் பண்ணுகு.

  • Reply | 1 Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}