பெற்றோர்

ஹாய் சிஸ்டர்ஸ் எனக்கு யெஸ்டர்டே கொஞ்சம் விட்டு விட்டு பெய்ன் வந்துச்சு அப்பிடீன்னுந் 2 o கிளாக் டூ 6 o கிளாக் குலா 10 டைம்ஸ் யூரின் வந்துருச்சு 1 டைம் ஃபுல் ஸ

Pregnancy

Created by
Updated on Sep 23, 2019

pregnancy

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Sep 29, 2019

Ipo epdi iruku

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP

Top பெற்றோர் Blogs

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}