ప్రత్యేక అవసరాలు

నా పాప వయసు 9-10 సంవత్సరాలు. నేను నా భర్త సెక్స్ చేసే టైమ్ లో పాప వల్ల డిస్ట్రబెన్స్ అవుతుంది . పరిస్థితిని ఎలా నిర్వహించాలి చిన్న ఇల్లు కూడా సమస్య

All age groups

Created by
Updated on Aug 01, 2022

  • 3
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Aug 01, 2022

Vindya hope you are doing great.

  • Reply
  • Report

| Aug 01, 2022

Vindya garu. Edhi chala mandhi ki eduru avthunna samasya. Meru koncham samyamanam patinchali, elanti paristhithulalo kuda pellala mundhu samyogam chandatam cheyavadhu.. vallu bayataku vellinapudu matrame meru pryatninchandi...

  • Reply
  • Report

| Aug 01, 2022

Vindya garu. Meru e blog chudandi meku unna prashnalaki upayoga padutundhi.. Blogs- https://www.parentune.com/parent-blog/how-to-talk-to-your-child-about-sex-useful-inputs-from-parents/502

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}