అభిరుచులు

మ బాబు కి 14 నెలలు మ బాబు ఛాలా సనగ ఉన్నడు, బలంగా కావలి

1 to 3 years

Created by
Updated on Jan 27, 2022

  • 4
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Jan 27, 2022

Hello ! How are you ?

  • Reply
  • Report

| Jan 27, 2022

ఆశ్చర్యంగా ఉంది User !మీ అనుభవాలను తోటి తల్లిదండ్రులతో పంచుకోండి మరియు మీరు దాని గురించి ఎలా వెళ్ళారు అనే దానిపై మాకు కొన్ని చిట్కాలను ఇవ్వండి! మీరు ఇక్కడ ఉన్నందుకు సంతోషం!

  • Reply
  • Report

| Apr 16, 2022

Ma పాప కూడా 14 నెలలు కానీ అసలు ఫుడ్ తీసుకోదు... పుట్టినప్పుడు మంచి బరువు తో పుట్టింది.. కానీ ఇపుడు అసలు weight ledgu....

  • Reply
  • Report

| Apr 16, 2022

Prasanna Shiva మీ బిడ్డ పుట్టిన బరువు ఎంత మరియు అతని ప్రస్తుత బరువు ఎంత ?? దయచేసి అతని ఆహార ప్రణాళికను కూడా భాగస్వామ్యం చేయండి, తద్వారా మేము మీకు ఆరోగ్యకరమైన ప్రత్యామ్నాయాలను సూచించగలము.

  • Reply | 1 Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}