పేరెంటింగ్

మా పాప వయసు 21 నెలలు,మా పాప అన్నం చుస్తె చాలు బాగా ఏడుస్తుంది,పక్కన పాడేయ్ అని ఏడుస్తుంది. ఏమి చేయాలి

1 to 3 years

Created by
Updated on Jun 27, 2022

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Jun 27, 2022

Hello Nandhini

  • Reply
  • Report

| Jun 27, 2022

Nandhini అతనికి అన్నం ఇష్టం లేకపోతే, అతనికి కొన్ని రోజులు అన్నం నుండి విరామం ఇవ్వండి. అతనికి ఇడ్లీ, దోసె, వంటకం, పరాటా, పచ్చిమిర్చి, ఉప్మా, పోహా మొదలైన వాటిని ఇవ్వడం ద్వారా అతని ఆహారంలో వెరైటీని జోడించండి. పిల్లలు అదే వంటకంతో విసుగు చెందుతారు.

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}