పేరెంటింగ్

మా బాబు 5 1|2 నెలలు లూజు మోషన్ అవుతోంది వారం గా. తగ్గడానికి గృహ చిట్కాలు ఏదైనా ఉన్నదా. బాబు కి తల్లి పాలు మాత్రమే ఇస్తున్న.

0 to 1 years

Created by
Updated on Nov 15, 2020

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Nov 15, 2020

Hi Anusha ! Hope you are doing well.

  • Reply
  • Report

| Nov 16, 2020

Hello Anusha Garu... మోషన్స్ ఏ రంగులో అవుతుందో తెలీదు. తెల్లగా ఉంటే మాత్రం డాక్టర్ గారిని కలవడం మంచిది. సాధారణంగా తల్లి తీసుకునే ఆహారం వలన కూడా లూజ్ మోషన్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీరు సులభంగా జీర్ణం అయ్యే ఆహారం తీసుకోండి.

  • Reply | 1 Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}