బిడ్డ సంరక్షణ

మా బాబు కి 3 మంత్స్ వాడు ఫస్ట్ లో అమ్మ పాలు బాగా తగుతుండే కానీ ఈ మద్ధ్యలో తాగటం తక్కువ చేసినాడు . కేవలం నిదుర వచ్చే తప్పుడు కొంచం తాగి అలానే పడుకుంటున్నాడు . మిగిలిన టైం లో అమ్మ దెగ్గరికి తీసుకొని పెట్టిన తాగటం లేదు. అమ్మ కు పాలు బాగా ఉన్నాయి. దీనికి పరిష్కరం చెప్పండి ప్లీజ్ మేడం

0 to 1 years

Created by
Updated on Apr 20, 2020

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Apr 20, 2020

Hi

  • Reply | 1 Reply
  • Report

| Apr 20, 2020

Hi Hidayathulla , baby yentha weight unadu. Baby gothiga cheppu pal dhaguthey kuda paravaledhu valah కఢుపు నీది పోధుంది meeru weight matram check cheyandi doctor thekira poinapudu. ఈ link paina click చేసి రెప్పు డాక్టర్ తేకిర అడగండి Hey! I find this parent live chat really interesting. I suggest you have a look too: https://www.parentune.com/livechat/landing/196?utm_source=native&utm_medium=native-share&ptref=sa120024dm5005g

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}