బిడ్డ సంరక్షణ

మేడం మా బాబుకి 7 మంత్ జలుబు దగ్గు ఎక్కువగా ఉంది ఏం చేయమంటారు చెప్పండి మేడం మేము హాస్పిటల్ కి వెళ్ళాం అయినా సరే తగ్గలేదు

0 to 1 years

Created by
Updated on Aug 27, 2022

  • 3
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Aug 27, 2022

Harika devi meru me baby ki indirect steam ivvadaniki try cheyandi and me baby ki hands and legs ki goruvechaga coconut oil tho massage cheyandi, meru baby chutu unna surrounding area antha eppudu clean ga undela chusukondi,meru breast feed istunte ade continue cheyandi.

  • Reply
  • Report

| Aug 27, 2022

Harika devi here is the blog which might help you Blogs- https://www.parentune.com/parent-blog/tried-tested-home-remedies-for-cold-in-babies/2625

  • Reply
  • Report

| Aug 27, 2022

mogilicharla soujanya garu konni home remedies cold and cough ki cheppandi.

  • Reply | 3 Replies
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}