అభిరుచులు

వన్ అండ్ ఆఫ్ బేబీకి మంచి ఫుడ్ ఐటమ్స్ చెప్పండి

1 to 3 years

Created by
Updated on Sep 29, 2022

  • 4
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Sep 29, 2022

SUbhashini meru intlo tisukune food baby ki alavatu cheyandi,rasam annam ,Pongal, pappu annam,sweet potatoes boil chesaka baby ki pettandi.

  • Reply
  • Report

| Sep 29, 2022

SUbhashini garu e blog chudandi meku inka detailed ga information untadi Blogs- https://www.parentune.com/parent-blog/what-when-how-to-add-spices-in-baby-food/4024

  • Reply
  • Report

| Sep 29, 2022

Sravani viyyapu garu suggest some recipes for 15 months baby.

  • Reply
  • Report

| Sep 29, 2022

Gowthami and Kelam Shwetha devi దయచేసి 15 నెలల శిశువు కోసం కొన్ని వంటకాలను సూచించండి

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}