బిడ్డ సంరక్షణ

హాయ్ సర్/మేడమ్ మా పాప కి ఇప్పుడు వయస్సు 6నెలలు.. కాస్త బరువు పెరగాలి. తన వయసు పిల్లలు తనకన్నా కొంచెం లావుగా ఉన్నారు.. కనుక మీరు దయచేసి ఏదైనా మంచి సలహా ఇవ్వగలరని ఆశిస్తున్నాను..

0 to 1 years

Created by
Updated on Mar 30, 2020

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Mar 30, 2020

Hi Sulthana ! How are u doing!

  • Reply | 2 Replies
  • Report

| Mar 31, 2020

I am fine Sulthana ! Thanks

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}