• உள்நுழை
  • |
  • பதிவு
பெற்றோர் கொண்டாட்டங்கள் மற்றும் திருவிழா

நியூமராலஜி முறைப்படி குழந்தைகளுக்கு பெயர்கள் எப்படி வைக்கிறார்கள்?

Bharathi
0 முதல் 1 வயது

Bharathi ஆல் உருவாக்கப்பட்டது
புதுப்பிக்கப்பட்டது Aug 09, 2021

நிபுணர் குழுவால் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டது

குழந்தை பிறந்த வீடு என்றாலே அது தனியாக தெரியும். வீட்டில் ஆராவாரமும், குழந்தையின் அழுகையும், விருந்தினகளின் வருகையும் நிரம்பி இருக்கும்.  உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் நெருங்கிய நபர்கள் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள், ஆனால் இப்போது உங்கள் மனதில் ஒரே ஒரு விஷயம் உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன பெயர் வைப்பது? ஒவ்வொருவரும் தங்கள் சொந்த வழியில் உங்களுக்குப் பெயர்களைப் பரிந்துரைப்பார்கள், நிச்சயமாக நீங்கள் குழந்தையின் பெயரைப் பற்றி யோசிப்பதில் பிஸியாக இருக்க வேண்டும்.

குழந்தையின் பெயரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன்பு பல விஷயங்கள் கவனிக்கப்படுகின்றன, மேலும் நியூமராலஜிக்கும் அதில் முக்கிய இடம் உண்டு. இன்று நாம் இந்த வலைப்பதிவில் எண் கணிதத்தைப் பற்றிய விரிவான தகவல்களையும், எண் கணிதத்தின் உதவியுடன் உங்கள் குழந்தைக்கு சரியான பெயரை எவ்வாறு தேர்வு செய்யலாம் என்பதையும் கொடுக்க உள்ளோம்.

நியூமராலஜி முறைப்படி குழந்தைகளுக்கு பெயர்கள் எப்படி வைக்கிறார்கள்?

முதலில் எண் கணிதம் என்றால் என்ன தெரியுமா?

எண்களின் உதவியுடன் பெயர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஒரு அறிவியல் எண் கணிதம் ஆகும். கணிதத்தின் சில விதிகளைப் பயன்படுத்தி, ஒரு நபரின் வாழ்க்கையின் பல்வேறு அம்சங்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு, அவர்களின் ஆளுமை மற்றும் பணித் துறை பற்றிய மதிப்பீடுகள் செய்யப்படுகின்றன. எண் கணிதத்தின்படி, பிறந்த தேதியின் அடிப்படையில் பிறந்த தேதி மற்றும் பிறந்த ஆண்டு கணக்கிடப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் சரியான பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்படும்.

எண்ணுக்கும் நம் வாழ்க்கைக்கும் உள்ள தொடர்பு

எண்கணிதம் முதல் முறையாக 10 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எகிப்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது. பிரபல எகிப்திய கணிதவியலாளர் பித்தகோரஸ் எண்களின் முக்கியத்துவத்தை உலகுக்கு அறிவித்திருந்தார். எண்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆளுகின்றன, அதாவது நம் வாழ்விலும் எண்கள் மிக முக்கியமானவை என்று பித்தகோரஸ் கூறினார்.

இந்தியாவில், பண்டைய உரையான ஸ்வரோதம் சாஸ்திரத்தின் மூலம் எண் கணிதத்தின் குறிப்பிட்ட பயன்பாடு பற்றிய தகவல்கள் வழங்கப்பட்டன. இதுவரை கிடைத்த ஆதாரங்களின்படி, எகிப்திய ஜிப்சி பழங்குடி மிக முக்கியமான பங்களிப்பாளராக இருந்து வருகிறது.

அடிப்படை எண்கள் 1 முதல் 9 வரை கருதப்படுகிறது மற்றும் இந்த எண்கள் சில கிரகங்களின் அடையாளமாக கருதப்படுகின்றன. இந்திய சனாதன் கலாச்சாரத்தின் படி, சூரிய மண்டலத்தில் 9 கிரகங்கள் கற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன மற்றும் இந்த அனைத்து கிரகங்களுக்கும் 1 எண் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

எண் கணிதத்தின் அடிப்படையில், நபரின் சிந்தனை, பகுத்தறிவு சக்தி, சுகாதார நிலை மற்றும் தொழில் ஆகியவற்றை மதிப்பிடுவதாகக் கூறப்படுகிறது.

பிறப்பு எண்

பிறப்பு எண் என்பது குணாதிசயங்கள், தொழில்கள் ஆகியவற்றை குறிப்பதாகும். ஒருவரின் பிறந்த தேதியை வைத்து கணக்கிடுவதே ஆகும். உதாரணமாக ஒரு குழந்தையின் பிறப்பு தேதி 23 என்றால் 2+3=5.இதுவே பிறப்பு எண் ஆகும்.

பிறப்பு எண் கணிதத்தில் விதி எண்  மிகவும் முக்கியமானது. அதிர்ஷ்ட எண் என்பது ஒரு நபரின் பிறந்த தேதி, பிறந்த மாதம் மற்றும் பிறந்த எண்ணைச் சேர்த்த பிறகு பெறப்பட்ட எண்ணை அந்த நபரின் அதிர்ஷ்ட எண்ணாக கருதுவதாகும். உதாரணமாக, இதைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள், 30 ஜூன் 2021 இல் ஒரு குழந்தை பிறந்தால், அந்தக் குழந்தையின் தலைவிதி 3+0+0+6+2+0+2+1 = 9. விதி எண்ணைப் புரிந்துகொள்வதில் உங்களுக்கு எந்த சிரமமும் இல்லை என்பதற்காக நான் இன்னும் ஒரு உதாரணம் கொடுக்க விரும்புகிறேன், 25 மே 2021 இல் ஒரு குழந்தை பிறந்தால், அந்தக் குழந்தையின் தலைவிதி 2+5+0+5+2+0 +2 +1 = 17, 1 +7 = 8 அதாவது இந்த குழந்தையின் தலைவிதி 8 ஆகும்.

ஒவ்வொரு எழுத்துடனும் தொடர்புடைய எண்ணின் விளக்கம் பின்வருமாறு:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8

குழந்தையின் பிறப்பு எண் மற்றும் விதி எண் ஆகிய இரண்டும் அவரின்/அவள் பிறந்த தேதியின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றன என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். எண் கணிதத்தின் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில், ஒருவரின் பெயர் எண் அவரது பிறப்பு எண் மற்றும் அதிர்ஷ்ட எண்ணுடன் பொருந்தினால், அத்தகைய நபர் வாழ்க்கையில் வெற்றியைப் பெற முடியும். குழந்தையின் பிறப்பு எண் மற்றும் நிதி எண் ஆகியவற்றை நீங்கள் மாற்ற முடியாது, ஆனால் உங்கள் விருப்பப்படி பெயர் எண்ணை வைத்திருக்கலாம்.

எண் கணிதம் எண்களின் அறிவியல் என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் எண்களுக்கு நமது அன்றாட வழக்கத்தில் முக்கிய இடம் உண்டு. ஆண்டு, மாதம், தேதி, மணி, நிமிடங்கள் மற்றும் வினாடிகள் மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மட்டுமே கணக்கிடப்பட்டுள்ளன, மேலும் எங்கள் வழக்கமான வழக்கத்தை மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மட்டுமே முடிவு செய்கிறோம்.

எதிர்காலத் திட்டங்களும் மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. மதிப்பெண்களின் அடிப்படையிலும், தேர்வில் குழந்தை பெற்ற மதிப்பெண்களின் அடிப்படையிலும் ஒரு குழந்தையின் சேர்க்கை, அடுத்த வகுப்பில் சேர்க்கை செய்யப்படுகிறது. வேலையில் மதிப்பெண்களும் முக்கியம். வேலையின் போது, ​​எங்கள் குறிக்கோள்களும் மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன, அதாவது ஒட்டுமொத்த மதிப்பெண்கள் இல்லாமல் நம் வாழ்க்கையை கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது.

அவரது உள்ளடக்கம் பெற்றோர் நிபுணர் குழுவின் மருத்துவர்கள் மற்றும் நிபுணர்களால் சரிபார்க்கப்பட்டு சரிபார்க்கப்பட்டது. எங்கள் குழுவில் நியோனாட்டாலஜிஸ்ட், மகப்பேறு மருத்துவர், குழந்தை மருத்துவர், ஊட்டச்சத்து நிபுணர், குழந்தை ஆலோசகர், கல்வி மற்றும் கற்றல் நிபுணர், பிசியோதெரபிஸ்ட், கற்றல் குறைபாடு நிபுணர் மற்றும் மேம்பாட்டு பீட் ஆகியோர் உள்ளனர்.

  • கருத்து
விளக்கக்குறிப்புகள் ()
Kindly Login or Register to post a comment.
+ ஒரு வலைப்பதிவு தொடங்கவும்
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}